Załóż konto
Złóż wniosek
Sprawdź stan sprawy
Sprawdź podpis pod dokumentem

Załóż konto

Konto reprezentanta wnioskodawcy

Login wymagany
Hasło wymagane
Powtórzenie hasła wymagane

Szczegóły wnioskodawcy

Uwaga, proszę wpisywać uważnie adres e-mail, gdyż na wpisany w tym polu adres zostaną wysłane dalsze instrukcje potrzebne do aktywowania konta.
Email wymagany

Forma organizacyjno prawna wymagana

Wymagane jest dodanie przynajmniej jednej osoby upoważnionej

Adres siedziby wnioskodawcy

Kod wymagany
Miejscowość wymagana
Gmina wymagana
Powiat wymagany
Województwo wymagane
Telefon wymagany

Adres do korespondencji

Kod wymagany
Miejscowość wymagana
Gmina wymagana
Powiat wymagany
Województwo wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2018, poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), MKiDN informuje, że:
  • administratorami danych osobowych zawartych w formularzu są organizator Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwy jest pod adresem: abi@mkidn.gov.pl,
  • dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia złożenia wniosku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO a w przypadku zawierania umowy z wnioskodawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego na rzecz administratorów, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie administratorów, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe przetwarzane przez cały okres naboru wniosków i realizacji umów a następnie poddane obowiązkowej archiwizacji przez okres do 10 lat,
  • w przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • w sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia wniosku.
Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij