Załóż konto
Złóż wniosek
Sprawdź stan sprawy
Sprawdź podpis pod dokumentem

Załóż konto

Dane użytkownika

Login wymagany
Hasło wymagane
Powtórzenie hasła wymagane

Szczegóły interesanta

Pan
Pani
Państwo
Zwrot grzecznościowy wymagany
Imię wymagane
Nazwisko wymagane
PESEL wymagany
Uwaga, proszę wpisywać uważnie adres e-mail, gdyż na wpisany w tym polu adres zostaną wysłane dalsze instrukcje potrzebne do aktywowania konta.
Email wymagany

Adres zameldowania stałego

Ulica wymagana
Nr budynku wymagany
Kod wymagany
Miejscowość wymagana
Poczta wymagana
Gmina wymagana
Powiat wymagany
Województwo wymagane

Adres pobytu

Ulica wymagana
Nr budynku wymagany
Kod wymagany
Miejscowość wymagana
Poczta wymagana
Gmina wymagana
Powiat wymagany
Województwo wymagane
Adres zameldowania stałego
Adres pobytu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2018, poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), MKiDN informuje, że:
  • administratorami danych osobowych zawartych w formularzu są organizator Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwy jest pod adresem: abi@mkidn.gov.pl,
  • dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia złożenia wniosku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO a w przypadku zawierania umowy z wnioskodawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego na rzecz administratorów, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie administratorów, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe przetwarzane przez cały okres naboru wniosków i realizacji umów a następnie poddane obowiązkowej archiwizacji przez okres do 10 lat,
  • w przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • w sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia wniosku.
Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij